Monday, June 11, 2012

Perygl y consensws cyfryngol

Mae'n ddiddorol nodi bod Paul Flynn yn tynnu sylw at y math nonsens di dystiolaeth sy'n cael ei gynhyrchu mewn ymdrech i hybu'r teulu brenhinol - gyda'r Charities Aid Foundation yn yr achos hwn yn honni i Mrs Windsor helpu codi £1.4bn y flwyddyn i achosion da. Mae'r honiad ar y gorau yn hynod amheus, ac ar y gwaethaf mae'n gelwydd di sail.

Mae'r stori yn atgoffa dyn o honiad y Daily Post bod y ffagl rhywsut, rhywfodd am gynhyrchu £10m i Ogledd Cymru. Fel mae Plaid Wrecsam yn nodi, 'does yna ddim ffadan goch o dystiolaeth tros yr honiad hwnnw.

A dyna'r drwg efo digwyddiadau / sefydliadau lle mae yna gonsensws cyfryngol eu bod nhw'n bethau da - y frenhiniath a'r Gemau Olympaidd er enghraifft. Lle nad oes consensws, mae honiadau di sail yn llai tebygol o gael eu gwyntyllu oherwydd bod y sawl sydd eisiau eu gwneud yn gwybod y bydd yr honiadau hynny'n debygol o gael eu tynnu'n ddarnau gan rhywun neu'i gilydd yn y cyfryngau. Ond lle ceir consensws cyfryngol dydi'r ddisgyblaeth yna ddim yn bodoli. Ac o ganlyniad yr hyn a geir ydi honiadau amheus / celwyddog / crafllyd yn cael eu creu gan un ffynhonnell gwybodaeth, a ffynonellau cyfryngol eraill yn eu hailadrodd yn ddi feirniadaeth.

Y broses yma sy'n gwneud newyddiaduriaeth mor rhyfedd mewn cyfundrefnau unbeniaethol. 'Dydi'r unben ddim yn gorfod ymyryd yn ormodol ym musnes diwrnod i ddiwrnod y cyfryngau newyddion - mae'r consensws newyddiadurol ynddo'i hun yn creu caseg eira o gelwydd a nonsens. A dyna pam bod cyfryngau gwirfoddol fel blogiau Plaid Wrecsam a Paul Flynn yn bwysig - maen nhw'n gwneud rhywbeth o leiaf i dorri ar gonsensws diog sy'n hynod niweidiol i newyddiadura gwrthrychol.

42 comments:

Anonymous said...

Dos i gyfri dy flagia wir dduw.

Cai Larsen said...

Maen nhw ar eu ffordd i lawr mae gen i ofn

Ifan Morgan Jones said...

Wel os ydi holl gludwyr y fflam yn llwyddo i werthu'r ffaglau am £250,000 yr un ar eBay fe allai ddod a £10 m i'r ardal.

Y peth dwl am yr honiad £10m yna ydi na fydd taith y fflam yn denu unrhyw un i deithio i ran arall y wlad er mwyn ei weld, yr holl bwynt yw bod y fflam yn mynd i bob rhan o'r Deyrnas Unedig. Felly o le mae'r £10 m yn dod?

Cai Larsen said...

Dydi'r Post ddim yn dweud.

O bosibl gallet greu ffigwr trwy edrych ar yr amser teledu fel amser hysbysebu - a gwneud sym ar sail hynny. Ond wrth gwrs dydi'r amser teledu ddim yn hysbysebion.

Anonymous said...

Falla dylia pobl Ceredigion ystyried yr amser teledu gafo'n nhw oherwydd llifogydd wythnos dwytha fel hysbyseb am ddim i'r ardal. 'Swings and roundabouts' fel ma nhw'n ddeud.

Cai Larsen said...

Hmm 'come to Wales for a caravan holiday & get swept away to the sea'.

Efallai ddim.

Anonymous said...

buy ambien online can you buy ambien at walgreens - ambien horror stories

Anonymous said...

lorazepam mg buy ativan online no prescription needed - buy lorazepam online no prescription

Anonymous said...

buy valium side effects of valium pills - valium zoloft

Anonymous said...

ativan online ativan withdrawal weight gain - lorazepam 1 mg and xanax

Anonymous said...

ambien for sale no prescription ambien cr 6.25 dosage - ambien cr free

Anonymous said...

xanax online xanax bars identification - xanax dosage tolerance

Anonymous said...

buy generic valium online where can i buy valium online uk - buy valium uk topix

Anonymous said...

ativan for anxiety get off ativan addiction - ativan for norco withdrawal

Anonymous said...

generic ambien buy ambien side effects bladder - ambien for sale online

Anonymous said...

buy zolpidem tartrate online where can i buy ambien online - serious side effects zolpidem

Anonymous said...

buy diazepam online diazepam 5mg long take effect - diazepam 10 mg for dogs

Anonymous said...

cheap ativan generic ativan just good - 1mg lorazepam equivalent

Anonymous said...

diazepam 10 mg diazepam 5mg online - diazepam dosage get high

Anonymous said...

xanax online pharmacy xanax g3719 - buy alprazolam 2mg online

Anonymous said...

xanax 0.5mg xanax and alcohol drug interactions - xanax withdrawal after two weeks

Anonymous said...

lorazepam online ativan to quit drinking - overdose on ativan how much

Anonymous said...

buy xanax generic xanax orange round - xanax side effects dogs

Anonymous said...

diazepam 10 mg diazepam 10 mg long does last - buy valium online no prescription cheap

Anonymous said...

buy xanax online no prescription overnight xanax ld50 - side effects xanax extended release

Anonymous said...

purchase ambien ambien hydrocodone high - ambien cr recreational

Anonymous said...

buy cheap soma carisoprodol for sale - buy soma from india

Anonymous said...

buy valium cheap online v valium cheap universe letra - buy valium india

Anonymous said...

buy valium online valium dosage tmj - buy valium medication

Anonymous said...

zolpidem no prescription ambien cr kidneys - buy ambien cheap online

Anonymous said...

ambien pill ambien cr recommended dosage - ambien half life

Anonymous said...

buy valium overseas legit valium online - where can i buy valium online uk

Anonymous said...

no prescription:valium valium dosage recommendation - can buy valium spain

Anonymous said...

soma carisoprodol soma muscle relaxer generic - buy soma online florida

Anonymous said...

ambien online without rx ambien sleep how long - problems with ambien sleep medication

Anonymous said...

buy valium online generic pictures of valium - valium lorazepam same drug

Anonymous said...

Blogger: BlogMenai.com - Post a Comment ventolin price - ventolin without prescription http://www.ventolinforsaleonline.com/#ventolin-without-prescription

Anonymous said...

t, vardenafil without prescription - order levitra online http://www.levitrapillsforsale.net/#order-levitra-online , [url=http://www.levitrapillsforsale.net/#buy-levitra ]buy levitra [/url]

Anonymous said...

2, cheap propecia 5mg - order propecia online no prescription http://www.propeciasaleonline.net/#propecia-cost, [url=http://www.propeciasaleonline.net/#propecia-cost]finasteride online[/url]

Anonymous said...

g, buy modafinil online without prescription - order provigil http://www.thegooddoctormovie.com/#order-provigil , [url=http://www.thegooddoctormovie.com/#modalert-online ]modalert online [/url]

Anonymous said...

1, lunesta medication - lunesta no prescription http://www.lunestabenefits.net/, [url=http://www.lunestabenefits.net/]lunesta online [/url]

Anonymous said...

2, [url=http://www.doesprozacwork.net/]Buy Prozac[/url] - Prozac Sale - cheap prozac online http://www.doesprozacwork.net/.