Saturday, April 30, 2016

Mwy o nonsens gwrth ddemocrataidd gan Gyngor Caerdydd

Ymateb Dafydd Trystan - ymgeisydd y Blaid yn Ne Caerdydd / Penarth - i lythyr cwbl bisar gan Gyngor Caerdydd yn gofyn iddo beidio a thynnu lluniau o safleoedd sy'n eiddo i'r cyngor.

No comments: