Sunday, April 03, 2016

Posteri gardd - Arfon

Mae Plaid Cymru Arfon wedi bod yn hynod llwyddiannus wrth gael posteri gardd allan yn ystod yr ychydig etholiadau diwethaf - yn wir byddwn yn mentro dweud ein bod wedi gwneud joban cystal os nad gwell nag unrhyw blaid leol arall yng Nghymru.

Rydym yn bwriadu cael mwy nag erioed allan y tro hwn.  Felly os ydych yn byw yn Arfon ac yn ddigon caredig i adael i ni wneud defnydd o'ch gardd ffrynt am ychydig wythnosau cysylltwch - naill ai trwy neges trydar uniongyrchol i @olafcailarsen, trwy ebost i cailarsenblgmenai@gmail.com, neu trwy neges destun ar +447795230072

ON - diolch i bawb fu wrthi'n brysur yn paratoi posteri heddiw - yn arbennig y boi yn y llun canol ar y dde o'r collage a'r lleiaf o'r ddau yn y llun chwith ar y brig.

No comments: