Thursday, April 28, 2016

Cyfryngau mwyaf hurt a di asgwrn cefn Ewrop?

Felly mae Golwg360 yn ystyried bod ymadawiad cynghorydd tref Plaid Cymru i gorlan y Toriaid yn werth stori go faith, tra bod y Bib druan, naif yn credu a thrafferthu riportio'r hw ha hysteraidd mae'r Toriaid yn ei wneud am bod rhyw bamffled neu'i gilydd wedi disgrifio Adam Price fel mab darogan.

Ond dydi'r naill na'r llall yn teimlo fel son am yr honiadau bod Cyngor Caerdydd yn dwyn, tresbasu ac ymyryd yn y broses ddemocrataidd - nag am y stori yma chwaith - hyd yn oed ar yr amser arbennig yma yn hanes hir trychineb Hillsbrough.  

Tybed os oes yna unrhyw wlad arall efo cyfryngau torfol mor gwbl hurt a di asgwrn cefn?

Diweddariad:  21:47 - Mae'r Bib wedi rhedeg y stori o'r diwedd.  Ond da iawn - gwell hwyr na hwyrach.

No comments: