Sunday, April 17, 2016

Map y diwrnod

Gyda diolch i Tudur Owen:


1 comment:

Anonymous said...

Mae wedi gadael Gogledd Cymru i'r Dwyrain o Griffith's Crossing allan, yn ogystal a Phen Llyn a Sir Fon. Anhygoel - sut gall y dyn gael ei gymryd o ddifrif fel gwleidydd ?. Yr wyf yn sylwi hefyd ei fod ddigon cyfrwys i beidio nodi os oes pont tros yr abar ai peidio. Mae'n cuddio rhywbeth yn ei faniffesto.