Saturday, April 09, 2016

Posteri gardd Sian Gwenllian

Ymddiheuriadau i'r sawl yn eich plith sydd wedi gofyn am bosteri a heb eu cael eto.  Mae yna rai cannoedd o bosteri wedi eu dosbarthu tros y dyddiau diwethaf - ond mae mwy o bobl eisiau posteri nag oes gennym o bosteri ar hyn o bryd.  

Felly os ydych yn disgwyl am boster ond heb gael un, byddwch yn amyneddgar - mi geisiwn gael rhai i chi tros y 10 diwrnod nesaf.  Cysylltwch trwy neges trydar uniongyrchol i @olafcailarsen, trwy ebost i cailarsenblgmenai@gmail.com, neu trwy neges destun ar+447795230072


1 comment:

Anonymous said...

Waw