Wednesday, March 21, 2018

Ah - y Toriaid Cymreig

Hmm - felly eithafwr adain dde gafodd ei ddal yn ceisio dechrau trafodaeth am ddychwelyd at yr erledigaeth o Iddewon a Mwslemiaid yn yr Oesoedd Canol efo eithafwr adain dde arall o Sweden sy’n cynrychioli’r Toriaid Cymreig ar Pawb a’i Farn ‘fory.  Dweud y cyfan rhywsut.

Patrwm 'negydu' Brexit yn ailadrodd ei hun

Efallai y bydd rhai o ddarllenwyr Blogmenai yn cofio’r blogiad yma.  

Dadl y blogiad oedd bod yr holl ddathlu pan ganiatawyd i’r DU fynd i gam 2 o’r trafodaethau Brexit efo’r DU yn anwybyddu un gwirionedd anghyfleus - y rheswm bod y DU wedi cael mynd ymlaen i gymal 2 oedd oherwydd ei bod wedi ildio i pob gorchymyn gan yr UE.  

Aeth y blogiad yn ei flaen i ddadlau mai dyma fyddai patrwm yr holl drafodaethau - y DU yn gwneud synnau ynglyn a sefyll ei thir, llinellau coch ac ati, cyn dilyn cyfarwyddiadau’r UE yn ddof.  Y rheswm am hyn ydi bod y DU angen cytundeb efo’r UE yn llawer, llawer mwy na mae’r UE angen cytundeb efo’r DU.

Ac mae yna ddathlu mawr wedi bod yr wythnos yma oherwydd y cytundeb ynglyn a’r cyfnod pontio.  Ond - yr un yn union ydi’r patrwm wedi bod, efo’r DU yn taflu pob llinell goch o’r neilltu.  

- Lleihau’r cyfnod pontio o ddwy flynedd i 21 mis
-Cynnwys cymal cosb am fethu â chydymffurfio â rheolau’r UE.  Mae’r cymal yn berthnasol i’r DU ac nid i’r UE.
- Polisi Pysgodfeydd Cyffredin i barhau yn ystod y cyfnod pontio heb unrhyw gynnydd yng nghwota Y DU.  
- Hawliau dinasyddion yr Undeb Ewropeaidd i barhau tros y cyfnod pontio
- Y ‘backstop’ ar gyfer Gogledd Iwerddon i ddigwydd os na cheir ffordd arall o  atal ffin galed yng Ngogledd Iwerddon.
- Cadarnhad bod Sbaen a’r gair olaf ynglyn ag unrhyw drefniadau sy’n ymwneud â Gibraltar.

Tuesday, March 20, 2018

Monday, March 19, 2018

Llongyfarchiadau i Lafur Arfon _ _

_ _ _ am ddod o hyd i rhywun di Gymraeg i sefyll yn etholaeth mwyaf Cymraeg ei hiaith yng Nghymru - a rhywun sydd heb gysylltiadau efo'r etholaeth.  Mae o bron iawn fel petaent wedi cribino'r wlad i ddod o hyd i rhywun anaddas.

Friday, March 09, 2018

Rhyfeddodau Brexit

Dwi’n gwybod nad oes gan y rhan fwyaf o ddarllenwyr Blogmenai fawr o ddim byd i’w wneud efo’u hamser, felly dyma ychydig o waith darllen tros y penwythnos.  Mwynhewch.


Ffonau symudol:


https://news.sky.com/story/roaming-charges-may-be-back-after-brexit-11279406


Pleser yn y porthladdoedd:


http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-uk-must-start-preparing-for-dover-chaos-in-event-of-a-no-deal-a8023976.html


http://www.dutchnews.nl/news/archives/2018/02/at-least-750-extra-customs-officers-to-be-hired-as-netherlands-prepares-for-brexit/


Diogelu Gibraltar 


https://www.theguardian.com/world/2017/apr/02/eu-will-not-go-soft-on-gibraltar-brexit-talks-diplomats-say-spain


Magu perthynas ego’r Iwerddon


http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-eu-talks-irish-border-tusk-varadkar-northern-ireland-uk-solution-dup-a8246216.html


https://uk.finance.yahoo.com/news/brexit-already-raising-tough-questions-002834934.html


https://www.rte.ie/news/brexit/2018/0308/945869-tusk-varadkar-brexit-talks/


https://www.irishtimes.com/news/world/europe/european-council-links-irish-border-commitment-with-trade-deal-for-uk-1.3418042?mode=amp


Ail ennill sofraniaeth


https://uk.finance.yahoo.com/news/uk-must-keep-eu-laws-workers-rights-exchange-free-trade-deal-174933121.html


Economi a Masnach


https://www.irishtimes.com/news/world/europe/european-council-links-irish-border-commitment-with-trade-deal-for-uk-1.3418042?mode=amp


https://uk.finance.yahoo.com/news/5-charts-secret-brexit-impact-121246645.html


https://www.theguardian.com/politics/2018/mar/07/philip-hammond-reignites-the-no-deal-brexit-argument


http://www.cityam.com/281762/government-issued-stark-warning-over-trade-deals-cliff-edge


Iechyd


https://uk.finance.yahoo.com/news/brexit-risks-delaying-cancer-treatment-085449870.html


http://www.politics.co.uk/comment-analysis/2018/03/06/no-matter-what-gove-says-brexit-will-deal-a-hammer-blow-to-a


Amaeth


http://www.politics.co.uk/comment-analysis/2018/03/06/no-matter-what-gove-says-brexit-will-deal-a-hammer-blow-to-a


Awyrennau


https://uk.finance.yahoo.com/news/ryanair-boss-threatens-ground-planes-expose-brexit-lies-114751656.html


https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2017/march/30/brexit-and-the-aviation-industry-up-in-the-air


https://www.telegraph.co.uk/business/2017/03/22/will-brexit-mean-uk-airline-industry/


https://centreforaviation.com/insights/analysis/the-great-brexit-aviation-debate-a-transition-deal-is-needed-to-avoid-disaster-for-uk-airlines-380522


https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/aviation-industry-prepares-for-bumpy-brexit-ride/


http://www.iata.org/publications/Pages/brexit-impact-uk.aspx


http://uk.businessinsider.com/open-skies-us-trade-deal-brexit-trump-2018-3


Banciau a’r system ariannol:


http://www.independent.co.uk/news/business/analysis-and-features/brexit-passporting-rights-eea-explained-what-does-it-mean-for-banks-economy-pound-euro-a8065131.html


http://www.independent.co.uk/news/business/news/brexit-euroclear-headquarters-move-london-brussels-financial-services-uk-latest-a8243771.html


https://www.reuters.com/article/us-britain-eu-goldman-exclusive/exclusive-goldman-puts-some-london-staff-on-notice-for-german-move-by-june-sources-idUSKCN1GJ1L7?utm_source=twitter&utm_medium=Social&__twitter_impression=true

Monday, March 05, 2018

Felixwatch

Bydd darllenwyr rheolaidd Blogmenai yn gwybod mai un o brif bwrpasau'r blog ydi egluro i bobl am beth mae'r Tori asgell dde eithafol, Felix Aubel yn ymddiheuro wedi iddo orfod  chwalu rhyw drydariad neu'i gilydd.  Beth bynnag dyma'r ymddiheuriad diweddaraf:

A dyma wrthrych yr ymddiheuriad.
  


I'r graddau bod yr 'ymddiheuriad' yn gwneud unrhyw synnwyr o gwbl, mae'n ymddangos ei fod yn awgrymu mai ceisio mynegi ei hoffter o eira roedd yn hytrach na gwyntyllu honiad cyfangwbl ffug am fewnfudwyr i Loegr.

Barnwch chi - a barnwch pam y byddai rhywun eisiau gwasgaru honiad celwyddog am grwp mawr o bobl.

Thursday, March 01, 2018

Pol BBC / ICM heddiw

Dwi wedi dwyn y ffigyrau isod oll o flog gwych Roger Scully.  Mae’r  ffigyrau yn amlwg o dda o safbwynt Llafur, je nd maen nhw hefyd yn gadarnhaol iawn o ran Plaid Cymru.  O gael eu gwireddu ar lefel y Cynulliad, byddai’r Blaid yn ail clir i Lafur.  

San Steffan

Labour: 49% (+0.1)
Conservatives: 32% (-1.6)
Plaid Cymru: 11% (+0.6)
Liberal Democrats: 5% (+0.5)
UKIP: 2% (no change)
Others: 3% (+2.5)

Cynulliad uniongyrchol

Labour: 40% (+5.3)
Plaid Cymru: 24% (+3.5)
Conservatives: 22% (+0.9)
Liberal Democrats: 6% (-1.7)
UKIP: 5% (-7.5)
Others: 3% (-0.5)

Cynulliad Rhanbarthol

Labour: 36% (+4.5)
Plaid Cymru: 22% (+1.2)
Conservatives: 21% (+2.2)
UKIP: 8% (-5.0)
Liberal Democrats: 6% (-0.5)
Others: 5% (-4.5)

Seddi Cynulliad

Labour 30 seats (27 constituency, 3 regional)
Plaid Cymru 15 seats (6 constituency, 9 regional)
Conservative 13 seats (6 constituency, 7 regional)
UKIP 1 seat (1 regional)
Liberal Democrats 1 seat (1 constituency)