Monday, April 04, 2016

A thra rydym yn son am bosteri _ _

_ _ _ os ydych yn byw yng Ngorllewin Caerdydd ac yn fodlon i'r Blaid roi poster yn eich gardd cysylltwch efo swyddfa'r Blaid yn 53 Cowbridge Rd East neu trwy dudalen Facebook Plaid Cymru Gorllewin Caerdydc neu anfonwch neges uniongyrchol trydar i @PlaidCFWest.


3 comments:

Anonymous said...


Oes gobaith iddo fe ennill?

Cai Larsen said...

Wel, mae o'n Neil neu Drakeford. 'Does yna ddim canlyniad arall posibl.

Dafydd Williams said...

Yn sicr mae Neil McEvoy'n bell ar y blaen yn y frwydr bosteri yng Ngorllewin Caerdydd. Y llynedd diflannodd rhai o bosteri'r Blaid - yn debyg i'r hyn ddigwyddodd ym Methel, Arfon yn ddiweddar.