Monday, April 25, 2016

Gwir arwyddocad pol heddiw

Wele'r ffigyrau:

Etholaethau:

Llafur: 33% (-2)
Plaid Cymru: 21% (-)
Toriaid: 19% (-)
UKIP: 15% (-2)
Dib Lems: 8% (+2)
Eraill: 3% (-)
Rhestr:
Llafur: 29% (-2)
Plaid Cymru: 22% (+2)
Toriaid: 19 (-1)
UKIP: 15% (-1)
Dib Lems: 8% (+3)
Gwyrddion: 4% (-)
Eraill: 4% (+1)
Mae'r newidiadau oddi mewn i'r margin of error.  Yr hyn sydd braidd yn fwy arwyddocaol ydi bod gan y polau hanes o or gyfrifo'r bleidlais Lafur yng Nghymru.  Gor gyfrifwyd y bleidlais Lafur ym mhol Ebrill 2011 o tua 7%.  Petai'r un peth yn digwydd y tro hwn byddai Llafur yn cael tua 26% yn yr etholaethau a thua 22% ar y rhestrau.  Byddai canlyniad felly yn drychineb i Lafur, a byddai cyfres o'u seddi yn syrthio - gan gynnwys y cwbl ond un yng Ngogledd Cymru.  Mae'n debyg mai'r rheswm am y tan gyfrifo ydi oherwydd bod Llafur yn ei chael yn anodd iawn i gael eu cefnogwyr i bleidleisio mewn etholiad Cynulliad.

Rwan dydi hi ddim yn dilyn y bydd yr un peth yn digwydd y tro yma wrth gwrs - mae'n bosibl y bydd y polau yn adlewyrchu pleidlais Llafur yn well.  Ond mae yna bosibilrwydd y bydd y map gwleidyddol yn edrych yn dra gwahanol ar Fai 6 o gymharu a rwan.  No comments: