Tuesday, April 26, 2016

David Taylor - rhan 2

Ydych chi erioed wedi meddwl pam bod maniffesto Llafur mor rhyfeddol o denau a di ddim?  

Dyma pam.


No comments: