Saturday, April 30, 2016

Yr ymgyrch yn cyrraedd tua'i therfyn

Daeth 46 o bobl i Fangor tros y diwrnod ar ddydd Sadwrn olaf yr ymgyrch - a llwyddwyd i daflennu'r rhan fwyaf o'r ddinas a gorffen canfasio yn yr ychydig lefydd nad oeddynt wedi eu canfasio.   Ymgyrch hynod o effeithiol yn mynd yn gryfach fel rydym yn cyrraedd tua'r terfyn.

Wele rai o'r sawl ddaeth bore 'ma.


No comments: