Sunday, April 17, 2016

Rhag eich bod wedi anghofio _ _

_ _ y Canolbarth a'r Gorllewin y tro hwn.  Dim ond tair etholaeth sydd a mwy na 10% o fwyafrif - Meirion Dwyfor i Blaid Cymru sy 'n gwbl ddiogel, Dwyrain Caerfyrddin / Dinefwr - eto i Blaid Cymru a Threfaldwyn i'r Toriaid.

No comments: