Friday, April 29, 2016

Leanne - y dewis mwyaf poblogaidd am Weinidog Cyntaf

Yn ol holiadur gan Wales Online - a gwblhawyd gan 5,000 o bobl mae llawer mwy o bobl am weld Leanne yn Weinidog Cyntaf Cymru na neb arall.  Ymddengys bod lwmp go lew o bleidleiswyr Llafur o'r farn honno.

Stori lawn yma.
No comments: