Wednesday, April 20, 2016

O Keele i'r Rhondda

Peidiwch a chamddeall rwan 'does gen i ddim byd yn erbyn Keele - dim oll - wyddoch chi ddim, efallai y byddaf yn ymweld a'r lle rhywbryd yn y dyfodol.  Does gen i ddim byd yn erbyn Plaid Lafur Keele chwaith - 'dwi'n siwr eu bod nhw'n bobl ddymunol iawn.  

Ond mae'n ddiddorol eu bod wrthi'n canfasio yn Ne Cymru.

Ac mae'n ddiddorol lle maent yn canfasio - Bro Morgannwg - sy 'n sedd ymylol.


Canol Caerdydd - sydd eto yn sedd ymylol.


A'r Rhondda.


Mae'n adrodd cyfrolau am gyflwr y Blaid Lafur yng Nghymru bod y blaid yn y Rhondda - lle a arferai fod yn ymgorfforiad o gadernid Llafur - yn gorfod mynd i Keele i gael pobl i wneud eu canfasio iddyn nhw.  Ac nid  yng Nghanol Caerdydd, Bro Morgannwg a'r Rhondda yn unig mae'r actifyddion o Keele yn ymddangos.  Roedd rhai hefyd yn y gynulleidfa yn ystod lawnsiad maniffesto Llafur ddoe.

No comments: