Saturday, April 23, 2016

Diolch i bawb _ _

_ _ yn Arfon sydd wedi bod ddigon carededig i gymryd poster gardd - mae'r galw wedi bod yn gwbl anhygoel - dwi'n amcangyfri ein bod wedi dosbarthu tua dwy waith cymaint nag erioed o'r blaen.

Diolch o galon.No comments: