Monday, January 31, 2011

Ffigyrau'r misDiolch - fel arfer - i bawb fu garediced a galw draw yn ystod y mis.

8 comments:

Anonymous said...

i fi gael deall yn iawn, wyt ti'n dweud wrtha' i (neu ydy'r ffugurau'n dweud wrthom ni) fod gen ti'r un nifer o unique viewers â Golwg360?

menaiblog said...

Fyddwn i ddim yn meddwl am eiliad.

'Dwi ddim yn gwybod faint sy'n darllen Golwg360 - ond efallai eu bod nhw yn cyfri yn ddyddiol a fy mod i yn cyfri yn fisol, a bod dryswch wedi codi yn sgil hynny.

Anonymous said...

o'r hyn a ddeallaf mae gan golwg360 rhyw 2,000 o ddarllenwyr unigryw dyddiol.

Swni'n reit debyg o feddwl fod pobl yn dueddol o ddarllen yr un gwefannau newydion yn ddyddiol.

Ifan Morgan Jones said...

Mae gan Golwg 360 rhwng 3,000 a 3,800 o ddefnyddwyr bob dydd, a tua 90,000 y mis.

(Nid cystadleuaeth ydi hwn wrth gwrs - dw i eisiau gweld llwyddiant ar ystod eang o wefannau Cymraeg - jesd cywiro'r ystadegau uchod ydw i!)

Anonymous said...

Just wіsh tо say your artiсlе iѕ аs surpriѕіng.

Тhe cleаrness іn your pоst is ѕіmρlу nicе аnd i
can assumе you are an eхpегt on thiѕ subject.

Fine wіth yоur pеrmіssion allow me tο gгab
your RSS fеed to κeep updаteԁ with forthсoming ρost.
Thankѕ a mіllion аnԁ pleаse
caгry οn thе геwarԁing work.
Here is my webpage loans for bad credit

Anonymous said...

It's in fact very complex in this full of activity life to listen news on Television, thus I only use internet for that reason, and get the most recent information.

My web-site: payday loans
Also see my page :: payday loans

Anonymous said...

Ι apрreciate, cause I fоund exactly what I wаs taking a look for.
Υou've ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

My homepage: payday

Anonymous said...

Youг style is vеry unique compareԁ
to other peoplе I have гead stuff fгom.

Many thanks fοг ρosting when you have the οpportunity,
Guesѕ I will just bookmark this web site.Also visit my homepage :: Property for Sale