Monday, January 17, 2011

Tlodi syniadaethol a deallusol yr ymgyrch Na

Mae'n debyg gen i bod natur anymunol a phersonol ymgyrchu True Wales yn adrodd cyfrolau am y diffyg dadleon synhwyrol sydd ar gael iddynt.

Pan mae ymgyrch yn gorfod awgrymu bod eu gwrthwynebwyr yn credu'r hyn maent yn ei gredu oherwydd drygioni, gwendid, llygredd neu ddiffygion persenoliaeth eraill, mae'n arwydd pendant o dlodi syniadaethol a deallusol yr ymgyrch honno.

Go brin bod yna ymgyrch mwy idiotaidd wedi ei chynnal mewn unrhyw refferendwm yn hanes y DU na hon.

No comments: