Sunday, March 20, 2016

Y Toriaid yn 2011

Gan bod y Toriaid yn San Steffan wedi penderfynu dad berfeddu ei gilydd yn gyhoeddus, a gan fod yr etholwyr efo hanes hir o gosbi pleidiau sy'n ffraeo'n gyhoeddus, a gan fod ffigyrau'r Toriaid yn y polau piniwn Prydeinig yn dangos arwyddion o syrthio'n weddol gyflym a gan ein bod o fewn ychydig wythnosau i etholiadau'r Cynulliad, waeth i ni edrych ar eu perfformiad yn  etholiadau'r Cynulliad 2011.  

1 comment:

Anonymous said...

Fel cefnogwr plaid cymru bydd well da fi pleidleisio dros yr ceidwadwyr na Llafur. Ma llafur yn mess llwyr a da ni angen newid. Fel rhywun sydd yn byw yn Sir Forgannwg fydd pleidlais gynta fi yn mynd i'r ceidwadwyr i cadw llafur mas. A ail pleidlais i plaid cymru ar y rhestr. Saen gwybod pam na ydynt yn hoffi'r ceidwadwyr?