Thursday, March 10, 2016

Noson i ddiolch i Alun Ffred

Os ydych chi yn agos at Arfon nos Wener nesaf - beth fyddai'n well i'w wneud nos Wener  na dod i ddiolch i Alun Ffred am ei gyfraniad tros y tair mlynedd ar ddeg diwethaf?ON - diolch i'r nifer ohonoch wnaeth gywiro'r camgymeriad bach yn y blogiad - dydd Gwener nesaf mae noson Ffred wrth gwrs, nid nos Wener diwethaf!  

Gan nad oes gen i fynediad i'r blog yn ystod y dydd, doedd hi ddim yn bosibl i mi gywiro'r camgymeriad tan wedi 5.  

No comments: