Friday, March 11, 2016

Y Gogledd yn dioddef eto

Ym maes amddiffyn yr iaith mae'r Gogledd yn ei chael hi gan Lywodraeth Lafur Bae Caerdydd y tro hwn.  Gallwch ddarllen y stori'n llawn yma.


4 comments:

Anonymous said...

Cai!

Trist yw dy fod yn bwydo'r nonsens De v Gogledd yma. Darllena dy bost - a chywilidda.

Cai Larsen said...

Dydi o ddim yn nonsens mae gen i ofn. Mae yna ddiffyg tegwch llwyr o ran gwariant yn y Gogledd a'r De. Does yna ddim oll i gywilyddio rhagddo mewn gofyn am degwch. Dyna'r oll mae'r Blaid yn gofyn amdano - tegwch i holl ranbarthau Cymru.

Anonymous said...

Dwi'n cytuno hefo dy ddadansoddiad, Cai. Ti'n llygad dy le. Ond dwi'n siwr y buasai nifer enfawr o genedlaetholwyr yn cwestiynu'r pwyslais bras ac amrwd 'De v Gogledd' ti'n ei wthio.

Cai Larsen said...

Dwi'n cydnabod bod yna elfen anghyfforddus am y peth - a dwi hefyd yn cydnabod bod y stori ychydig yn fwy cymhleth - mae'r rhan fwyaf o'r Canolbarth a'r Gorllewin yn cael eu tan gyllido hefyd.

Ond mae gen i ofn bod rhaid i Lafur fod yn atebol am eu penderfyniadau - yn arbennig lle bo'r rheiny'n anheg. Peth felly ydi llywodraethu.