Monday, March 07, 2016

Dydi etholwyr Lloegr ddim eisiau Mark Reckless a Neil Hamilton _ _

_ _ felly rydan ni yn eu cael nhw.  

Mae'r drefn etholiadol yn sicrhau y byddan nhw yn cael eu hethol.  Does gan y naill na'r llall ddim mwy o ddiddordeb yn y Cynulliad 'na sydd gen i yng Nghynulliad Llundain neu Gyngor Lerpwl - ac mi fyddan nhw'n ei heglu hi am borfeydd brasach y cyfle cyntaf y byddant yn ei gael.  

Ta waeth - i ddathlu'r achlysur mi ail gyhoeddwn dudalen flaen enwog y Guardian o 1996 wedi i Hamilton golli achos enllib yn erbyn y papur.  

Mae Hamilton yn enwog yn bennaf oherwydd iddo dderbyn taliadau am ofyn cwestiynau seneddol am bres pan oedd yn aelod seneddol Ceidwadol - ac eto daeth ar ben y rhestr yn etholiadau mewnol UKIP yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru.  Dweud pob dim sydd angen ei ddweud am aelodau UKIP yn y rhan hwnnw o 'r wlad mae gen i ofn.  


1 comment:

Dylan said...

Gwerth atgoffa'n hunain am hyn hefyd: https://youtu.be/fHcwa33I8UY