Monday, March 21, 2016

Plaid Cymru ar y blaen - yn Planet Swans o leiaf

Peidiwch byth, byth a chymryd pol piniwn sy'n cael ei gynnal ar wefan gyhoeddus gormod o ddifri.  Mae pol 'go iawn' yn dewis yn ofalus eu sampl i wneud yn siwr ei fod yn debyg i'r boblogaeth yn ei chyfanrwydd.  Maent hefyd yn polio llawer o bobl gan amlaf.    Dydi polau gwefannau ddim yn gwneud hynny - felly does gennym ni ddim syniad os ydi'r sawl sy'n pleidleisio yn cynrychioli'r etholwyr yn gyffredinol.

Serch hynny mae fforwm Planet Swans yn lle anisgwyl i ddod o hyd i bol gwefan sy'n rhoi Plaid Cymru ar y blaen.  

2 comments:

Anonymous said...

Dere mlan! Mae hwn ddim yn werth sylwebu ar? Dyle ni fod yn son am sut mae plaid cymru yn trwbl mawr iawn yn yr etholiadau yma. 4ydd plaid Cymru ddim yn sowndo'n dda?

Cai Larsen said...

Dydi stori wedi ei sylfaenu ar ddarogan di dystiolaeth a di enw ddim werth son amdano chwaith.