Sunday, March 13, 2016

Araith Nicola Sturgeon yng nghynhadledd yr SNP

Os ydych eisiau deall pam bod yr SNP yn llwyddo i'r fath raddau yn etholiadol, gwrandewch ar yr araith yma gan Nicola Sturgeon yn gynharach heddiw.   Cyfuniad o weledigaeth gyffredinol o sut i ddod a gwlad yn ei blaen ynghyd a chynlluniau manwl, manwl a chredadwy i wella safon amodau carfannau sylweddol o bobl. 

Dyna ydi'r fformiwla i sicrhau llwyddiant etholiadol.

Os nad ydi'r fideo yn gweithio edrychwch yma.


No comments: