Thursday, March 31, 2016

Llongyfarchiadau i Adam, Sian a Helen _ _

_ _ _ ar gael eu dyrchafu i gabinet cysgodol Plaid Cymru.

Mae Llafur Arfon wedi ymateb gydag aeddfedrwydd, grafitas a charedigrwydd wrth gwrs.


1 comment:

Anonymous said...

Fel Pleidiwr, poeni yn ofnadwy bod pobl sydd heb gael eu hethol i'r Cynulliad yn cael eu dewis I fod yn rhan o Gabinet Cysgodol. Gimic plentynaidd gan y Blaid unwaith eto. Paid a poeni am argraffu hwn, ond dwi fel amryw o Bleidwyr cyffredin wedi cael llond bol ar y ffordd 'rydym yn ymddwyn fel Plaid. Efallai wnawn ni gallio ar ôl yr etholiad