Saturday, March 19, 2016

Noson diolch i Alun Ffred

Roedd Clwb Rygbi yn llawn neithiwr ar gyfer noson wedi ei threfnu i ddiolch i Alun Ffred am ei wasanaeth tros y dair ar ddeg mlynedd diwethaf.  Felly dyma ychydig o luniau o'r noson ac ystadegau tair etholiad Ffred.  Dwi'n meddwl bod y rheini yn dweud y cyfan.  


Caernarfon


Arfon


No comments: