Sunday, March 06, 2016

Araith Adam yn y Gynhadledd


2 comments:

Anonymous said...

O ran diddordeb, faint o weithiau y gwnaeth Leanne Wood neu Adam Price son am annibyniaeth ?
(hy I Gymru, nid i'r Alban)

Anonymous said...

Cenedl Heb iaith, Cenedl heb galon. Pam fod blog bron uniaith Gymraeg yn rhoi sylw I araith bron uniaith Saesnrg? Os buasai gwleidydd Llafur yn gwneud hyn buasai condemniad, Os buasai ambell I aelod o'r Blaid yn gwneud hyn buasai condemniad. Fel Pleidiwr torraf fy nghalon, bod yr iaith yn golygu cyn lleied hyd yn oed I chdi os wyt yn teimlo felly.