Friday, March 25, 2016

Crowdfunder lleiaf llwyddiannus Cymru?

Mae gallu cyfathrebu ar y We wedi newid y ffordd rydym yn gwneud llawer iawn o bethau.  Enghraifft dda ydi codi pres.  Ers talwm os oedd rhywun eisiau codi pres roedd rhaid mynd ati i drefnu boreuau coffi ac ati.  Ond erbyn heddiw mae gennym Crowdfunders - gwefannau sy'n caniatau i bobl neu gymdeithasau ofyn am arian gan gynulleidfa fyd eang ar y We.  Mae rhai o'r rhain yn hynod lwyddiannus.  Er enghraifft mae perchenog y blog Wings Over Scotland, Stuart Campell yn llwyddo i godi digon o bres i gadw blog yn broffesiynol am flynyddoedd trwy'r dull hwn.
Ac wedyn mae yna gynlluniau llai llwyddiannus - un Dib Lems, Ceredigion er enghraifft.  Targed o £3,000 a £170 wedi ei godi efo diwrnod i fynd.

Os oes rhywun yn dod ar draws ymderch llai llwyddiannus i godi pres gadewch i mi wybod.  

4 comments:

Anonymous said...


Ond mae digon o Saeson yn Geredigion i sicrhau bod nhw'n llwyddianus eniwe.

Anonymous said...

edrych ar y methiant yma! http://www.crowdfunder.co.uk/elect-simon-thomas-etholwch-simon-thomas

Cai Larsen said...

Mae yna 32 diwrnod i fynd ar honna - 'ta dwi'n methu rhywbeth?

Vaughan Williams said...

Na ti'n iawn Cai - mae annon 9.08 wedi methu hynny yn amlwg.