Wednesday, March 23, 2016

Gelynion arwyneiddiaeth y Blaid Lafur

Ymddengys bod arweinyddiaeth y Blaid Lafur wedi llunio rhestr o'u gelynion.  Maent i'w gweld yn y ddwy golofn ar y dde.  Nid Toriaid, UKIPwyr nag yn wir cenedlaetholwyr ydyn nhw - ond yn hytrach aelodau seneddol Llafur.  Rhyfedd o fyd.


2 comments:

Anonymous said...

syfrdannol! Pryd luniwyd hwn? Os ar gyfer ethol Corbyn, yna, iawn, mae pob grwp ac ymgyrch yn gwneud rgestr debyg (er, efallai ddim efo 5 categori).

Os ydy hyn dal yn weithredol (ac nae rhywun yn amau ei fod) yna, dydy'r rhestr yn ei hun ddim yn gymaint o sioc ond y pryder fod pobl yn gweld ei angen. Hynny yw, prinder y gefnogaeth sydd i Cirbyn o fewn ei blaid ei hun.

M.

Anonymous said...

Rhy fach i'w ddarllen.