Sunday, October 13, 2013

Y Gynhadledd

Dwi'n meddwl bod pawb a fynychodd gynhadledd y Blaid yn Aberystwyth ddydd Gwener a dydd Sadwrn yn gytun ei bod yn un llwyddiannus.  Cynnwys a threfniadaeth sy'n rhannol gyfrifol am hynny mae'n siwr.

Ond mae yna fwy iddi - mae llwyddiant cynhadledd yn rhywbeth y gellir ei deimlo yn hytrach na'i ddadansoddi.  Pan mae yna nifer dda o bobl yn mynychu a phan mae llawer o'r bobl hynny yn teimlo'n optimistaidd mae cynhadledd yn un hapus. Roedd y gynhadledd yma'n un hapus a chytun..  Canlyniad Ynys Mon ydi un o'r rhesymau am yr optimistaeth wrth gwrs, ond mae yna fwy iddi.  Mae cyfeiriad y Blaid yn glir  ar hyn o bryd, ac mae strategaeth amlwg yn ffurfio ar gyfer yr etholiadau sydd yn ymddangos ar y gorwel.  Mae yna amrediad eang o bolisiau gwreiddiol a diddorol yn dechrau ffurfio.  Mae  delwedd gyhoeddus y Blaid yn optimistaidd a chadarnhaol.

Ydi hyn oll yn sicrhau llwyddiant yn yr etholiadau sydd o'n blaenau?  Wel nag ydi, ond mae seiliau cadarn i lwyddiant bellach wedi eu gosod.  

No comments: