Monday, October 28, 2013

Cofgolofn yn Inverness

Cofgolofn yn Inverness yng nghalon Ucheldiroedd yr Alban i gofio tua chant a hanner o hogiau lleol a fu farw yn ymladd rhyw ryfel neu'i gilydd yn yr Aifft a Sudan  rhwng 1882 a 1887.

Mae'n anodd dychmygu pa gysylltiad posibl oedd rhwng bywydau'r hogiau yma oedd wedi eu geni a'u magu yng nghanol mynyddoedd oer a gwlyb Gogledd yr Alban, gannoedd o filltiroedd o Fur Hadrian (heb son am Lundain),  a bywydau'r hogiau o wastadiroedd crasboeth  Gogledd Affrica roeddynt yn ymladd yn eu herbyn.

Mae yna ambell i batrwm o idiotiaeth aflednais sy'n ail godi genhedlaeth ar ol cenhedlaeth ar ol cenhedlaeth.


No comments: