Monday, October 07, 2013

Mapiau iaith rhyngweithiol llawn

Diolch i Iestyn am ddod o hyd i'r wefan yma.  

Mae'n darparu mapiau ardaloedd bach tros Gymru gyfan, ac yn caniatau cymhariaeth rhwng 2001 a 2011.  Mae'n debyg mai dyma'r ffynhonnell orau sydd ar gael ar hyn o bryd i gael y ffigyrau moel ynglyn a'r iaith a pherthnasu'r rheiny yn ddaearyddol.  

3 comments:

Ioan said...

Gret - gwefan newydd i fi!

John Williams said...

Diddorol iawn ydy nodi ambell i ward yn gweld cynydd yn nifer siaradwyr Cymraeg ym Mon.
Trist ydy gweld ffigyrau Caergybi.

Ioan said...

John,

Y tu allan i Ynys Caergybi, mi wnaeth y nifer o siradwyr Cymraeg gynyddu rhwng 2001 ac 2011 ym Mon (ond lawr o ran %)