Tuesday, October 01, 2013

Hystings Ynys Mon

Byddwch yn ymwybodol fy mod wedi cynnig cyhoeddi deunydd etholiadol yr ymgeiswyr ar gyfer enwebiaeth San Steffan i ymladd y sedd tros y  Blaid.  Ann ydi'r unig ymgeisydd i dderbyn y cynnig hyd yn hyn - felly dyma bamffled arall ganddi hi.


*Ymddiheuriadau am yr ansawdd - y ffaith fy mod i wedi gorfod tynnu llu a nid y pamffled yw'r broblem.

2 comments:

Anonymous said...

Dwi erioed wedi clywed Ann yn siarad ar y teledu ond y daflen yn un dda.

Plaid Whitegate said...

Mi wnes i gyfweld Ann ar gyfer Y Byd ar Bedwar am ei gwaith gwarchod plant. Mae'n naturiol, ffeithiol a bachog ... Just be sydd angen ar y teledu. Hi fysa fy newis i.

Marc Jones