Thursday, October 10, 2013

Cynhadledd y Blaid

Cofiwch am Gynhadledd y Blaid sy'n cael ei chynnal yn Aberystwyth 'fory a ddydd Sadwrn.  Gellir cael manylion yma.

Mae'r drefn ychydig yn wahanol eleni - mae unrhyw un sydd yn aelod o'r Blaid yn cael mynychu'r Gynhadledd a phleidleisio.  Dewch yn llu.


No comments: