Saturday, October 05, 2013

Enwebiaeth Ynys Mon


Byddwch yn cofio i mi wahodd ymgeiswyr am enwebiaeth y Blaid i ymladd am sedd San Steffan Ynys Mon i anfon deunydd cyhoeddusrwydd ataf i'w gyhoeddi ar Blogmenai.  Mae Ann eisoes wedi gwneud hynny ar ddau achlysur.  Y diweddaraf i anfon stwff ydi John Vaughan Williams.  Ymddiheuriadau am y blerwch Vaughan - does gen i ond mynediad i ffon symudol ar hyn o bryd.  Croeso i unrhyw un anfon mwy o stwff.


4 comments:

Anonymous said...

Da fyddai gwybod safiad John ar Land and Lakes. Mi fyddai yn syniad i chdi ofyn i bob ymgeisydd leisio eu barn.John Williams said...

Ynglyn a Land and Lakes wrth gwrs mae swyddi newydd yn rhywbeth da i'r ynys, fel un o Gaergybi gwn yn iawn am y diweithdra sy'n bodoli yn y dref. Wedi dweud hynny mae'r cynllun sydd wedi ei gwrthod yn rhy fawr. Mae tua 100,000 o ymwelwyr yn mynd i Benrhos bob blwyddyn ac yn gwario'u pres ym Mon.

Anonymous said...

Eistedd ar y fens braidd... Mae angen rhywun sy dim on gneud penderfyniad cadarn.

Anonymous said...

Anghytuno ei fod e'n eistedd ar y ffens, amlwg fod e yn erbyn chwalu ardal arbennig, wedi bod yno sawl tro ar wylie. Wedi edrych ar y cynllunie llawr rhy fawr! Cytuno John eisie jobsys lleol ond ar yr un pryd i beidio chwalu pobman. Digon teg.