Monday, October 21, 2013

Is etholiadau cyngor yng Nghaerdydd

Mae'n ddiddorol nodi bod dau gynghorydd Llafur yng Nghaerdydd - Luke Holland a Phil Hawkins - yn rhoi'r ffidil yn y to.  Mae'r naill yn cynrychioli Splott a'r llall yn cynrychioli Glan yr Afon.  Mae Splott yn dalcen called i'r Blaid, ond mae Glan yr Afon yn fater gwahanol - mae gan y Blaid gefnogaeth gref yn yr ardal ac mae wedi dal seddi yno rhwng 2004 a 2012.  Mae yna gyfle gwell na rhesymol o ad ennill sedd yno yn yr amgylchiadau sydd ohonynt.

Wele ganlyniad etholiad 2012:

BRYAN, Michael Stewart
Welsh Conservative Party Candidate 276


DAVIES, Gaener
Welsh Conservative Party Candidate 263


GORDON, Iona Mary
Welsh Labour/Llafur Cymru 1731 ELECTED


GRUFFYDD, Garmon Wyn
Trade Unionist and Socialist Coalition 99


HAWKINS, Philip Kemplay
Welsh Labour/Llafur Cymru 1431 ELECTED


HUGHES, Ceri
Green Party Plaid Werdd 294


ISLAM, Mohammed Sarul
Plaid Cymru - The Party of Wales 1153


LAY, Jennifer Anne
Welsh Conservative Party Candidate 286


LOVE, Cecilia Elizabeth
Welsh Labour/Llafur Cymru 1555 ELECTED


MAUREL, Yvan
Green Party Lead Candidate Prif Ymgeisydd y Blaid Werdd 272


OWEN, Gwilym George
Liberal Democrat 142


RANDERSON, Eleri Kathryn
Liberal Democrat 122


ROBERTS, Haf Havhesp
Plaid Cymru - The Party of Wales 940


SINGH, Jaswant
Plaid Cymru - The Party of Wales 944


TOWNSEND, Jeremy Nicholas
Liberal Democrat 129


TUCKER, Janet Rosemary
Green Party Plaid Werdd 189

1 comment:

Anonymous said...

Gyda Helen Mary bant o'r ffordd ceith Neil Mcevoy gyfle i weithio'n galed I adennill y seddi yma i'w gyfeillion.