Wednesday, June 29, 2011

Alan Trench, Carwyn Jones a threth incwm

Felly 'dydi Alan Trench methu deall pam bod galwadau Carwyn Jones am rymoedd trethu i Gymru mor ddi sylwedd.

Mae Mr Trench yn crafu ei ben oherwydd bod Carwyn Jones yn gofyn am rym i fenthyg pres, ond yn gwrthwynebu'r hawl i godi treth incwm - rhywbeth a fyddai yn cynyddu'r gallu i fenthyg yn sylweddol.

Efallai y dyliwn egluro.  Camgymeriad Mr Trench ydi rhagdybio bod Plaid Lafur Cymru yn rhoi Cymru'n gyntaf.  Yn hanesyddol mae Plaid Lafur Cymru pob amser yn rhoi Plaid Lafur Cymru o flaen pob dim arall. Y peth diwethaf mae Plaid Lafur Cymru ei eisiau ydi sefydlu perthynas rhwng gwariant cyhoeddus a threthiant.  Mae eu holl apel yn ddibynnol ar eu gallu i ofyn am fwy a mwy o wariant cyhoeddus heb orfod codi treth ar neb i sicrhau hynny.

Ni fydd Plaid Lafur Cymru byth yn gofyn am y gallu i godi treth incwm oherwydd bod hynny yn erbyn eu buddiannau pleidiol nhw.

No comments: