Sunday, June 19, 2011

Deiseb y cofnod Cymraeg

Mi fydd llawer o ddarllenwyr blogmenai yn ymwybodol nad yw'r cofnod o'r hyn sy'n digwydd yn y Cynulliad bellach ar gael yn gwbl ddwyieithog. Mae hyn yn ddatblygiad newydd ac yn gam yn ol i'r Gymraeg o ran ei statws cenedlaethol.

Os ydych am fynegi anfodlonrwydd ynglyn a'r datblygiad, un ffordd o wneud hynny ydi trwy arwyddo'n ddeiseb ar lein yma.

No comments: