Saturday, June 11, 2011

Sut i ennill etholiadau mewn pum cam syml

Mae'r Blaid ar hyn o bryd yn edrych ar y gwersi sydd i'w dysgu yn sgil ei pherfformiad siomedig yn etholiadau'r Cynulliad eleni. 'Dwi'n siwr y bydd y broses yn gynhwysfawr ac yn edrych ar pob dim gan gynnwys strategaeth a thactegau etholiadol, lleoliad gwleidyddol y Blaid, trefniadaeth mewnol, defnydd o adnoddau ac ati.

Rwan mae'r ymarferiad yn sicr o fod yn un gymhleth - ac mae'n rhaid wrth ymarferiad felly os ydi'r adolygiad i gwmpasu pob dim sydd angen ei gwmpasu. Ond mae hefyd yn bwysig cofio mai mater syml ydi gwneud yn dda mewn etholiadau yn y bon. Gellir torri'r broses o lwyddo yn etholiadol i bump cam syml:

(1) Llunio 'stori wleidyddol' glir sy'n apelio at grwpiau cymharol fawr o bobl.
(2) Arenwi'r bobl mae ein 'stori'n apelio atynt.
(3) Cysylltu efo'r bobl hynny.
(4) Cadw mewn cysylltiad rhwng etholiadau, ac yn ystod ymgyrchoedd etholiadol.
(5) Sicrhau eu bod yn pleidleisio ar ddiwrnod yr etholiad.

Byddai gwella ar pob un o'r pwyntiau uchod yn gam sylweddol i'r cyfeiriad cywir o ran llwyddo'n etholiadol.

2 comments:

Anonymous said...

Arenwi?

menaiblog said...

Identify