Sunday, October 10, 2010

Cheryl ar flaen y gad - yn anffodus

Rhyddhad gweddol fychan ydi nodi bod Cheryl Gillan yn gwneud ei gorau i achub unig swyddfa basports Cymru yng Nghasnewydd rhag cael ei chau gan ei llywodraeth.

Rhywsut dydi'r ffaith bod y ddadl tros gadw'r swyddfa yn cael ei harwain gan Ysgrifennydd Gwladol nad oedd yn rhy siwr pwy ydi prif weinidog Cymru tan fis Mai, ddim yn rhoi rhyw lawer o hyder i mi y bydd y frwydr arbennig yma'n cael ei hennill.

No comments: