Tuesday, October 26, 2010

Aelodau seneddol Cymru yn wynebu clec fis Medi nesaf

Mae aelodau'r Pwyllgor Dethol Materion Cymreig yn San Steffan wedi bod yn gwichian fel moch ar y ffordd i ladd dy tros y dyddiau diwethaf, oherwydd y newidiadau arfaethiedig i'r ffiniau yng Nghymru.

Go brin y bydd y stori yma o gysur iddyn nhw. Yn ol gwefan politicalbetting.com mi fydd y cwbl o'r newidiadau yn cael eu rhyddhau ar yr un pryd, fis Medi nesaf - bron i bedair blynedd cyn dyddiad tebygol yr etholiad cyffredinol nesaf. Mi gawn ni weld pa mor dda fydd yr hogiau yn lobio tros y deg mis nesaf.

No comments: