Wednesday, October 27, 2010

Dechrau gwireddu addewidion y Toriaid

Mi fydd rhai yn eich plith yn cofio gwahanol ddarpar aelodau seneddol Toriaidd sy'n siarad Cymraeg yn crwydro'r stiwdios yn ein sicrhau (gan ystumio angrhedinedd y gallai unrhyw un amau hynny) nad oedd bygythiad o fath yn y Byd i gyllideb S4C, petai eu plaid Brydeinllyd, anymunol yn cael ei hun mewn grym unwaith eto.

Mae'n wych gweld bod tranche cyntaf yr addewid hwnnw bellach yn cael ei wireddu gyda diswyddiad 40 o weithwyr y sianel.

No comments: