Saturday, October 23, 2010

Os ydych chi eisiau byw i fod yn hen _ _ _

_ _ _ ewch i fyw i Sir Geredigion _ _ _Disgwyliad bywyd dynion 0 oed Disgwyliad bywyd dynion 65 oed Disgwyliad bywyd merched 0 oed Disgwyliad bywyd merched 65 oed
Cyfartaledd Cymru 77.2 17.4 81.6 20.1
Ynys Môn 76.7 17.4 81.9 20.4
Gwynedd 77.3 17.4 82 20.4
Conwy 77.1 17.9 81.5 20.5
Sir Ddinbych 77.9 18.2 81.3 20.1
Sir y Fflint 78.1 17.5 82 20.2
Wrecsam 77.4 17.4 81.2 19.8
Powys 79.5 18.6 83.2 21.4
Ceredigion 80.4 19.9 84.1 22.3
Sir Benfro 77.3 17.6 82.2 20.3
Sir Gaerfyrddin 77.3 17.3 81.3 20
Abertawe 76.9 17.5 81.6 20.2
Castell-nedd Port Talbot 76.2 16.9 80.7 19.6
Pen-y-bont ar Ogwr 76.4 16.9 81.2 19.9
Bro Morgannwg 78.2 18 82.6 20.9
Caerdydd 77 17.2 81.8 20.3
Rhondda Cynon Taf 75.5 16.4 80 18.8
Merthyr Tudful 74.6 16 79.3 19
Caerffili 76.1 16.5 81.1 19.5
Blaenau Gwent 75.6 16.4 79.1 18.5
Tor-faen 76.8 17 81 20
Sir Fynwy 79.5 18.7 83.3 21.5
Casnewydd 76.7 17 81.8 20.3

_ _ _ a pheidiwch a dweud nad ydych yn dysgu unrhyw beth defnyddiol ar flogmenai chwaith!

Data i gyd o datablog.

2 comments:

Anonymous said...

Ceredigion yn llawn hen Saeson wedi dod yma i ymddeol. Dim rheswm arall.

Anonymous said...

Difyr. Ai elicsir bywyd y Cardis sydd yn denu jeriatrics cefnog o Loegr i brynu byngalos yno yn eu miloedd?

Yw'r ffaith fod cyn gymaint o bobl gefnog o ffwrdd yn ymddeol i West Wales - grwp cymdeithasol sydd yn byw flynyddoedd yn hwy na Martha, Jac, Sianco a'u tebyg - ac sydd yn derbyn gofal penigamp yng nghartrefi preswyl ac ysbytai'r cylch ar gost anferthol i goffrau'r Cyngor Sir a'r Cynulliad Cenedlaethol cyn dychwelyd adref mewn bocs ddegawdau yn ddiweddarach yn sgiwio'r stats?

Rant ofyr!