Friday, October 29, 2010

Hela'r geiniog - Cwis bach arall

Pwy ydi'r Aelod Seneddol sydd wedi bod yn y newyddion cryn dipyn yn ddiweddar a gafodd ei hun yn gorfod cynnig yr eglurhad yma ynglyn a'i dreuliau seneddol?

Claiming for a 1p telephone bill. This was an office expenses bill submitted amongst a number of other bills on an expense claim prepared by a new member of my staff. However I take full responsibility as I signed off the claim. I am kicking myself for not spotting and removing such a ludicrous claim.


Roedd ganddo gryn dipyn mwy o waith egluro i'w wneud mae gen i ofn.

4 comments:

Alwyn ap Huw said...

Ceiniog arall yn llai i gyllid S4C?

menaiblog said...

Yup.

Plaid Gwersyllt said...

Jeremy Hunt neu Ed Vaizey??

menaiblog said...

Y cyntaf