Monday, April 19, 2010

Pwy goblyn ydi'r 3%?


Ymddengys bod 55% o'r sawl a holwyd gan YouGov o'r farn mai Ieuan Wyn Jones a enillodd y ddadl Gymreig ddydd Sul, tra bod 23% yn ei rhoi hi i Peter Hain, 19% i Kirsty Williams a 3% i'r Tori Cheryl Gillan.

Mae hyn yn anghredadwy. Sut goblyn y gallai 3% fod o'r farn bod dynas nad oedd yn gwybod pwy ydi Prif Weinidog Cymru, wedi ennill yn y ddadl?

No comments: