Saturday, October 09, 2010

Llongyfarchiadau i'r aelodau seneddol Cymreig

Gan bod yna gwyno mawr nad ydw i'n defnyddio'r blog yma fel cyfrwng i longyfarch gwrthwynebwyr gwleidyddol ar eu llwyddiannau etholiadol, dwi'n hapus i longyfarch yr aelodau seneddol Llafur Cymreig ar eu llwyddiant ysgubol yn yr etholiadau mewnol i gabinet cysgodol y Blai Lafur Brydeinig.

Rhag ofn nad ydych erioed wedi clywed am yr aelodau Cymreig a roddodd eu henwau ymlaen, 'dwi wedi lliwio eu henwau yn goch (neu rhywbeth - 'dwi'n ddall i liw a 'does neb wrth law i mi ofyn os ydw i wedi cael fy lliwiau yn iawn).

Ed Balls 179 ETHOLWYD

Hilary Benn 128 ETHOLWYD

Roberta Blackman-Woods 63

Ben Bradshaw 53

Kevin Brennan 64

Chris Bryant 77

Andy Burnham 165 ETHOLWYD

Liam Byrne 100 ETHOLWYD

Vernon Coaker 85

Yvette Cooper 232 ETHOLWYD

Mary Creagh 119 ETHOLWYD

Wayne David 30

John Denham 129 ETHOLWYD

Angela Eagle 165 ETHOLWYD

Maria Eagle 107 ETHOLWYD

Rob Flello 15

Caroline Flint 139 ETHOLWYD

Mike Gapes 12

Barry Gardiner 41

Helen Goodman 80

Peter Hain 97

David Hanson 38

Tom Harris 54

John Healey 192 ETHOLWYD

Meg Hillier 106 ETHOLWYD

Huw Irranca-Davies 28

Kevan Jones 68

Alan Johnson 163 ETHOLWYD

Tessa Jowell 152 ETHOLWYD

Eric Joyce 10

Barbara Keeley 87

Sadiq Khan 128 ETHOLWYD

David Lammy 80

Chris Leslie 26

Ivan Lewis 104 ETHOLWYD

Ian Lucas 34

Fiona Mactaggart 88

Pat McFadden 84

Ann McKechin 117 ETHOLWYD

Alun Michael 11

Jim Murphy 160 ETHOLWYD

Gareth Thomas 71

Emily Thornberry 99

Stephen Timms 79

Stephen Twigg 55

Shaun Woodward 72

Iain Wright 43

Mae'r drefn i ethol cabinet cysgodol yn un eithaf syml - mae gan pob aelod seneddol ddeuddeg pleidlais - ac mae'n rhaid iddynt roi chwe phleidlais i ddynion a chwech arall i ferched.

Rwan o'r 259 aelod seneddol sydd efo pleidlais daw 26 o Gymru - tua 10% o'r cyfanswm. Mae angen tua 100 o bleidleisiau i ethol aelod. Mewn geiriau eraill petai holl aelodau Cymru yn cytuno i bleidleisio i'w gilydd, ni fyddai llawer o fantais i'w chael. Wnaeth hynny ddim digwydd fel mae bleidlais ryfeddol o isel Alun Michael yn ei ddangos yn glir.

Mae'r sefyllfa yn drosiad o broblem sylfaenol Cymru - mae'n rhy fach i gael dylanwad ar sut mae penderfyniadau'n cael eu cymryd ar lefel Prydeinig. Mae hynny hyd yn oed yn wir am y Blaid Lafur Seneddol Brydeinig, lle mae dylanwad y Cymry yn llawer, llawer cryfach nag yw dylanwad yr wyth ceidwadwr Cymreig sydd ar goll yn rhywle ymhlith y blaid seneddol Doriaidd o 307 aelod.

2 comments:

Anonymous said...

Mae antics Aelodau LLafur Cymru yn fy atgoffa o'r sin 'na yn Reservoir Dogs ble mae'r giang i gyd yn saethu eu gilydd.

Clasig!

menaiblog said...

Diolch am wneud i mi boeri coffi ar hyd y sgrin.