Saturday, April 24, 2010

Ydi'r bleidlais Llafur yn chwalu?

'Dwi'n gofyn y cwestiwn am ddau reswm. Yn gyntaf mae wedi fy synnu cymaint o gefnogwyr Llafur soled 'dwi wedi siarad efo nhw wrth ganfasio yma yn Arfon, tros y diwrnodiau diwethaf sydd wedi diflasu'n llwyr. Mae hynny'n cyd fynd efo'r awgrym hwn ar wefan etholiadol orau Prydain, Politicalbetting.com yn ogystal a'r gyfres o bolau diweddar sy'n rhoi Llafur yn drydydd o ran pleidleisiau ar lefel Prydeinig.

2 comments:

Plaid Gwersyllt said...

Mae Ian Lucas yn poeni'n fawr yn Wrecsam, a mae hynny gan un o hoelion wyth y Blaid Lafur yn lleol.

menaiblog said...

Diddorol iawn.