Saturday, April 17, 2010

Ymgeisydd anisgwyl ym Meirion Dwyfor


Mae yna hen joc go gas wedi bod o gwmpas ers i Llais Gwynedd benderfynu na fyddai'n syniad rhy dda iddynt gyflwyno ymgeiswyr gerbron yr etholwyr yn yr etholiad cyffredinol. Mae hi'n mynd rhywbeth fel hyn -

Cwestiwn: Pam bod Llais Gwynedd eisiau cadw'r holl doiledau 'na'n agored?
Ateb: Er mwyn cael rhywle i guddio ynddo pan mae'n amser etholiad.

Mae'r blog yma eisoes wedi trafod y ffaith bod Llais Gwynedd yn rhy ofnus o ddyfarniad yr etholwyr ar eu cyfnod fel plaid etholedig ar Gyngor Gwynedd i adael i Louise Hughes sefyll yn etholiadau San Steffan. Mae hyn yn anffodus oherwydd ei bod yn bwysig bod pleidiau gwleidyddol yn sefyll mewn etholiadau pan mae hynny'n bosibl. Mae etholiadau cyson a chyflawn yn hanfodol i unrhyw gyfundrefn etholiadol iach.

Mae'n dda iawn gen i felly ddeall bod Louise yn sefyll yn yr etholiadau wedi'r cwbl. Er nad yw'n sefyll yn enw Llais Gwynedd mae'n debyg, credaf bod y sefyllfa yn cynnig cyfle gwych i'r etholwyr hynny ym Meirion Dwyfor sy'n credu bod Llais Gwynedd wedi bod yn gaffaeliad i ddemocratiaeth yng Ngwynedd fynegi hynny trwy bleidleisio i Louise.

Rhyw fath o refferendwm ar eu perfformiad os y mynwch.

No comments: