Wednesday, April 21, 2010

Neu efallai nad ydynt mor lwcus wedi'r cyfan


Cawn weld maes o law os oes sylwedd i'r stori yma, ond mae'n ymddangos bod y wasg Doriaidd yn troi tu min.

1 comment:

Hogyn o Rachub said...

Dyma'r math o bwysau y daw'r Dems Rhydd oddi dano o hyn ymlaen. Y cwestiwn ydi a allant ymdopi ag ef. Dwi'm yn gwybod fy hun!