Wednesday, April 28, 2010

Cipolwg yn ol ar y gogoniant a fu

Un o'r pethau da am etholiad ydi bod dyn yn cael ei atgoffa o wahanol ddigwyddiadau a sgandalau o'r gorffennol oedd yn eitemau newyddion mawr ar y pryd, ond sydd bellach wedi llithro o'r cof. Felly diolch i'r cyfaill o Gaerdydd a anfonodd lun o'r poster yma sy'n ein hatgoffa o mor wych oedd pob dim pan oedd y Toriaid yn rhedeg y sioe.

No comments: