Thursday, April 08, 2010

'Dim ond ni all ennill yn _ _ _

Hmm - felly yn ogystal a bod yr unig blaid all ennill yng Nghanol Caerdydd, dim ond y Lib Dems all ennill yn y Gogledd (ar sail eu bod yn gallu cynhyrchu graff sy'n dangos faint o gynghorwyr sydd ganddynt), a dim ond y nhw all ennill yn Ne'r ddinas (ar sail graff rhyfedd sy'n 'dangos' eu bod yn tyfu ynghynt na neb arall.

Bydd rhaid iddynt fod yn hynod greadigol (hyd yn oed wrth eu safonau eu hunain) os ydynt am gynhyrchu graff sy'n dangos mai dim ond nhw all ennill yng Ngorllewin Caerdydd.

No comments: